คนรู้จักต้นจิกทะเลหรือยัง

Published on April 11, 2017

ชื่อวิทยาศาสตร์: Barringtonia asiatica (L.) Kurz
ชื่อวงศ์: Lecythidaceae
ชื่อพื้นเมือง: จิกเล, โดนเล, อามุง
ชนิดพืช: ไม้ต้น
ขนาด: สูง 7-20 เมตร
สีดอก: สีขาว
ฤดูดอกบาน: พฤษภาคม – กันยายน

ต้อนจิกทะเล sophearun.com

ต้อนจิกทะเล sophearun.com

ลักษณะนิสัย: ขึ้นได้ในดินทั่วไป
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ถึงเร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบแตกกิ่งต่ำ เปลือกสีเทา หรือน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 10-18 เซนติเมตร ยาว 20-38 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน
ดอก: สีขาว มีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะสั้นที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 2-15 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว 2 กลีบ เกือบกลม กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีขาวปลายสีชมพู ดอกบานเต็มที่ กว้าง 10-12 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้ง ไม่แตก ทรงสี่เหลี่ยมฐานเว้า ผิวสีเขียวเป็นมัน กว้าง 8.5-10 เซนติเมตร ยาว 8.5-11 เซนติเมตร มีเมล็ดเดียว
ประโยชน์: ปลือกและเนื้อของผลใช้เบื่อปลา เป็นยาเสพติดและช่วยให้นอนหลับ ผล เปลือก ใบ บรรเทาอาการ ปวดศรีษะ เมล็ดขับพยาธิ

Enjoyed this video?
ต้อนจิกทะเล sophearun.com
"No Thanks. Please Close This Box!"