ดอกไม้ดองดึง

Published on April 12, 2017

              ดองดึง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gloriosa superba L.
ชื่อวงศ์: Liliaceae
ชื่อสามัญ: Climbing lily, Glory lily, Creeping lily
ชื่อพื้นเมือง: ก้ามปู, คมขวาน, บ้องขวาน, หัวขวาน, ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู, พันมหา, มะชาโก้ง
ชนิดพืช: ไม้เลื้อย, ไม้ดอก, พืชสมุนไพร
ขนาด: เถาขนาดเล็ก
สีดอก: สีเหลืองส้มหรือเหลืองแดง
ฤดูดอกบาน: สิงหาคม กันยายน

ลักษณะนิสัย: ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แสงรำไร
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง อายุสั้น มีหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดินรูปร่างค่อนข้างแบนยาว งอเป็นตัววี ที่ปลายใบเรียวยาว ปลายม้วนงอช่วยในการเลื้อยพัน
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปแถบ กว้าง 1.5-4 เซนติเมตร ยาว 8-25 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมยาวบิดม้วน ทำหน้าที่ในการยึดเกาะ โคนใบมน ขอบใบเรียบ ก้านใบสั้น
ดอก: สีเหลืองส้มหรือเหลืองแดง ออกดอกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกรูปถ้วย กลีบดอก 6 กลีบ ไม่เชื่อมติดกัน รูปแถบยาว โคนกลีบสีเหลืองเมื่อแก่จะมีสีส้ม ปลายกลีบสีแดง ขอบบิดเป็นคลื่น ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-6 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้งแตก เป็นฝัก ยาว 4-5 เซนติเมตร มี 3 พู ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล เมล็ดสีส้ม
ประโยชน์: เหง้าช่วยบำบัดโรคปวดข้อ ดอกปักแจกันได้นาน 3-5 วัน

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"